ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www.el.**wikipedia**.**org** (Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html (ηλεκτρονικά λεξικά)

http://www.dolceta.eu/greece/ (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευση καταναλωτών)

http://www.ekpizo.gr/ (Ένωση Καταναλωτων η Ποιότητα Ζωης)

http://europa.eu/index_el.htm (Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

http://www.eufic.org/index/el/ (Ευρωπαϊκό συμβούλιο Πληροφόρησης για τα τρόφιμα EUFIC)

http://kepka.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (Κεντρο Προστασίας Καταναλωτών)

http://www.e-paideia.net/Vortal/default.asp

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/ (Εθνικό αρχείο Διδακτορικών διατριβών)

http://www.skoool.gr/index.php

http://www.iad.gr/ver2/site/content.php?sel=44 (Ιδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος- διατροφή)

http://www.yyka.gov.gr/ (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

http://www.ftiaxno.gr/

http://www.cob.gr/ (Χτίζοντας σήμερα για το αύριο)

http://www.solon.org.gr/

http://www.aboutyouth.gr (Περί εφηβείας)

Παροιμίες για πολλές κατηγορίες

Γνωμικά ανα κατηγορίες

Η χρήση του Skype μέσα στην τάξη